Af Socialistens redaktion

Mandag den 25. januar blev regeringen, partierne Venstre, de Radikale, Liberal Alliance og SF, enige om en aftale der sikrer minkavlerne hele 18,8 mia. i erstatning for lukningen af minkavl i Danmark.

Aftalen er en fuldstændigt uhørt grotesk gavebod til minkavlerne, som simpelthen får kompensation for tabt fortjeneste helt frem til år 2030. Udover 8,9 mia. til direkte støtte til minkavlerne fra 2022-2030, så betyder aftalen bl.a. at følgerhverv tildeles 4,1 mia. og at staten skal bruge op mod 2,7 mia. på nedrivning af produktionsanlæg.

 

Ifølge tal fra Erhvervsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri står en gennemsnitlig mink-avler til at modtage imellem 11,6 og 13 millioner i erstatning! Til sammenligning kan en fyret lufthavnsarbejder, som også mister sit arbejde på grund af corona-pandemien, få to år på dagpenge hvilket svarer til omkring 50% af lønnen.

Det viser meget godt den afsindige forskelsbehandling: Dem med privat ejede produktionsmidler får i sus og dus, mens os der kun har vores arbejdskraft at sælge må tage til takke med usle håndører og usikkerhed på arbejdsmarked. Alene i de første tre måneder af Corona-krisen gik 87.000 jobs tabt og selvom den samlede arbejdsløshed endnu ikke er eksploderet, så viser nye tal at langtidsledigheden er mere end fordoblet på ét år.

Når man ser mink-erstatningen i forhold til andre statslige udgifter bliver det endnu tydeligere hvor vild en særstatus de har fået. Der findes omkring 1.000 minkfarme i Danmark og de har altså fået op mod 18.8 mia. Imens har staten brugt 12,2 mia. på lønkompensationsordningen som har involveret 200.000 ansatte. Altså betydeligt mindre penge, til langt flere personer. Ydermere er nogle af farmene ejet af kinesiske rigmænd, som nu kan se frem til at få tilsendt midler fra den danske stat.

Mange andre lande har allerede forbudt mink-avl, både ud fra hensyn til dyre-velfærd, men også på grund af de miljø-skadelige konsekvenser det har, hvor der udskilles enorme mængder forsfor fra minkbestanden.

En af hovedårsagerne til den enorme mink-kompensation, skal findes i den måde regeringen har valgt at beregne skindpriserne på. Man har nemlig valgt at tage udgangspunkt i gennemsnittet for de seneste ti år (dog fraregnet højeste og laveste værdi). Hvis man i stedet havde kigget på de seneste fem år, ville erstatningssummen have været meget lavere, fordi priserne har været for nedadgående.

Men igennem denne udregning er man altså sluppet af sted med et eklatant beløb på rungende 18.8 mia. For de penge som bruges på mink-erstatning kunne man have nået meget langt med reduceringen af Co2-udslip i Danmark. Man kunne også have ansat 4.800 pædagoger i ti år eller opført nye supersygehuse.

 

Fra traktor-demo til guldregn

Hvordan er regeringen - og forligspartierne – nået dertil? Hvis vi ser kort på situationen i Danmark de sidste par måneder, så bliver det tydeligt, at borgerskabet i høj grad brugte regeringens klodsede håndtering af sagen tilbage i november måned.

De borgerlige fangede regeringen på det forkerte ben, da det viste sig at ministre ikke havde styr på det formelle og juridiske aspekt. I stedet for at tage en politisk kamp og påpege den sundhedsmæssige nødvendighed af at lukke mink-avl, veg regeringen tilbage.

Dele af småborgerskabet, landmænd og dele af borgerskabet, mobiliserede sig og indledte de meget omtalte traktor-demonstrationer, hvor demagoger som Pernille Vermund og Inger Støjberg plaprede op om ”frihed” og ”lovbrud” (alt imens Støjberg selv har sine egne lovbrud at tumle med). Hykleriet drev ned fra væggene, men alligevel var Mette Frederiksen bovlam, mens de borgerlige fik en kortvarig offensiv.

I en situation hvor Venstre er inde i en historisk krise, Liberal Alliance er nede omkring spærregrænsen, der er uro i De Radikale og tumult i hele den borgerlige lejr, er et regeringsskifte et godt stykke ude i horisonten. Derfor var offensivens primære mål i stedet at sikre en maksimal kompensation til minkavlerne. Dette har ikke kun været minkbranchens ønske, men det samlede borgerskabs ønske, fordi det sender et meget vigtigt signal om værn om den private ejendomsret til produktionsmidlerne. For kapitalisterne er det vigtigt med en klar kurs om at denne statslige indgriben var en undtagelse og ikke skal gentages uden at det koster statskassen klækkeligt.

En anden faktor er bankernes interesse. Den gennemsnitlige minkavler har 8,7 mio. i gæld. I årevis har branchen tabt terræn og blevet mindre rentabel. Med den nye erstatsningsaftale får den gennemsnitlige minkavler 13 mio. kroner og gælden kan således indfris. Bankerne kan således sove trygt.

 

Behov for en venstreopposition

At Socialdemokratiet og SF har indgået i denne aftale er et gigantisk svigt. Begge partier har baggrund i arbejderbevægelsen og burde forsvare arbejderklassens interesser, men har valgt den helt forkerte side i denne sag. Mens der allerede nu tales om at der ikke er råd til store lønstigninger for de offentligt ansatte ved overenskomstforhandlingerne OK-21, så er sagen tydeligvis en helt anden når det gælder en lille gruppe af de danske kapitalister.

Enhedslisten har korrekt valgt at stå udenfor. Desværre har partiets folketingsgruppe valgt en defensiv attitude, hvor man kun siger at erstatningssummen er omkring 1/3 for stor, imens man baserer nærmest alle sine argumenter på jura og erstatningsret. Dette er en fejl, for spørgsmålet om mink-kompensationen er politisk og afgøres i sidste ende af klassekampen, ikke ud af respekt for formalia.

Det som partiet burde have gjort var at markere sig som en klar venstreopposition og indlede en politisk kampagne, som påpeger regeringens hykleri, og viser hvilke krav der i stedet kunne indfris med disse midler. Sådan en kampagne ville hurtigt kunne forbinde sig med dem der bliver ramt af corona-krisen, dem der mister deres job, eller dem der må løbe hurtigere på hospitaler og sygehuse, mens det hævdes at der ikke er råd til lønstigninger.

 

Gaveregnen til mink-avlerne vil ikke blive glemt. Det vil derimod indgå som en del af den ophobede vrede der er i samfundet og som på et tidspunkt vil eksploder