Af Socialistens redaktion

I anledning af fredagens demonstrationer udgiver vi følgende udtalelse: Den stigende pensionsalder betyder at hvis man er født i 1975 kan man først gå på pension som 71-årig. Er man født i 2008 kan man først gå på pension når man er 75,5. Dette er fuldstændigt urimeligt. Aftalen om den stigende pensionsalder stammer helt tilbage fra det såkaldte velfærdsforlig fra 2006. Dette er et af de mest voldsomme angreb på den danske arbejderklasse i nyere tid. Retten til en rimelig alderdom bør være en menneskeret. Men med den stigende pensionsalder vil arbejderklassen i fremtiden skulle slide sig igennem langt over 50 år før de kan stoppe på arbejdsmarkedet. Dette vil for langt størstedelen af arbejderklassen betyde at man skal knokle til man er ødelagt.

Regeringens forslag om det de kalder ”tidligere tilbagetrækning” er langt fra så positivt som man kunne tro. Hvis forslaget bliver til lov, vil man, hvis man har arbejdet siden man var 18, kunne trække sig 3 år før. En arbejder født i 2008 og som starter på arbejdsmarkedet som 18-årig vil altså kunne trække sig som 72,5årig. Eller med andre ord efter 54,5 år på arbejdsmarkedet! Regeringen ønsker at fastholde den stigende pensionsalder, men giver så med den anden hånd 2-3 år tilbage af de pensionsår de selv har været med til stjæle. Det svarer til at røve en mand 5.000,- og så bagefter give ham de 500 tilbage.

Det er arbejdsgiverne i Dansk Industri, der aktivt har presset på for at få indført den stigende pensionsalder. Både for at sikre skattelettelser til de rige, men også for at sikre hvad de kalder ”et øget arbejdsudbud”. Ideen bag det øgede arbejdsudbud er, at jo flere arbejdere der slås om de samme jobs, jo mere kan man sætte dem ned i løn, samt forringe resten af deres arbejdsforhold. Dette vil så igen betyde øgede profitter til kapitalisterne forsamlet i Dansk Industri. Med andre ord, er den stigende pensionsalder decideret arbejderfjendsk. Alle arbejdere bør stille sig selv spørgsmålet: Er det rimelig at jeg skal knokle til jeg ikke længere kan tygge smør, bare for at en lille gruppe ekstremt rige skal blive endnu rigere? Og er det rimelig at vores børn skal arbejde endnu længere? Svaret må være klart: NEJ!

Derfor må alle progressive dele af arbejderbevægelsen mobilisere til en fortsat kamp for en rimelig pensionsalder. Regeringens forslag løser ikke problemet. Ingen bør være tvunget til at arbejde efter de er fyldt 60. Og har man været på arbejdsmarkedet i 40, har man i den grad aftjent sin værnepligt og bør have ret til at gå på pension. Selvfølgelig til et beløb, der er til at leve af, i stedet for de nuværende småbeløb. Pensionen bør svare til en rimelig mindstelønsats på 165,- pr time. Og møn bør have ret til at gå ned i tid fra man er 50 år.

Ifølge de borgerlige politikere og deres bagmænd i Dansk Industri, vil en retfærdig og menneskelig pensionsalder betyde katastrofe og økonomisk ruin for samfundet. Men vi bliver nødt til at spørge dem: Hvordan kunne det for 20 år siden lade sig gøre at have en efterlønsalder på 60 år og pensionsalder på 67 og ikke mindst et stort antal pensionister på tjenestemandspension svarende til deres tidligere løn? Og samtidig have råd til et langt bedre velfærdssamfund end det vi har i dag?

Regeringen har helt fornuftigt bedt bankerne om at yde 1,5 mia. kr. som en del af finansieringen af regeringens forslag. Dette har mødt massiv modstand fra bankerne, der især er ejet af de store industrivirksomheder. De mener, at de er i deres gode ret til at give arbejdere ågerrenter og stigende gebyrer, mens de samtidig skovler milliarder ind i overskud til deres aktionærer. Deres reaktion afslører deres fuldstændige samfundsfjendske indstilling. Dette til trods for at bankverdens har været rystet af den ene skandale efter den anden. Socialistens holdning er, at finansverden er for alvorlig til at ligge i hænderne på profithungrende spekulanter, der gang på gang tilsidesætter love og regler. I stedet bør de største banker eksproprieres og deres overskud bruges på hvad der er i samfundets interesser, for eksempel lavere pensionsalder.

Den absurde stigning i pensionsalder viser rimelig klart hvilken fremtid kapitalismen anno 2020 har til den fremtidige generation. De skal arbejde til de segner. Samtidig ødelægges miljøet om ørerne på os og klimakrisen forværres, uden der sker noget. Med andre ord har kapitalismen spillet fallit. Vi mener at det eneste alternativ er et socialistisk samfund, hvor de værdier der skabes demokratisk bruges efter flertallets behov.