Af Lasse Bertelsen / malersvend og mødedeltager

Tillidsfolk fra hele landet, repræsenterende store dele af det danske arbejdsmarked, var samlet i Odense den 4. oktober 2017. Budskabet var ikke til at tage fejl af: Nok er nok!

Gennem de sidste 30 år har det danske velfærdssamfund gennemgået den ene forringelse efter den anden. Fra at havde gode og velfungerende hospitaler, værdig pleje af de ældre, gode skole og udviklende daginstitutioner er virkeligheden i dag en helt anden.

SOSU’ernes fællestillidsrepræsentant fra Holbæk kunne på mødet berette om hvordan hendes kollegaer måtte møde før tid for at få kunne nå deres arbejde. Ved bordene kom der et utal af hårrejsende beretninger om hvordan de offentligt ansatte arbejdere ikke havde tid til at tage sig af syge, ældre og børn og at svigt og mistrivsel var dagligdag på grund af de umenneskelige normeringer.

97% af de fremmødte stemte for at gøre den 7. november til national aktionsdag. Denne beslutning viser at der uden tvivl var stor kampgejst, ligesom det høje deltagertal viser den brede opbakning.

Arrangørerne bag mødet tæller en lang række store forbund, deriblandt 3F, DLF, FOA, BUPL osv. Et af de få forbund der manglede var Dansk Metal, hvis ledelse tilsyneladende ikke følte trang til at stille sig solidariske med resten af fagbevægelsen.

Dette understreger endnu engang behovet for at medlemmerne af Metal begynder at opdrage lidt på deres valgte ledelse. De store forbund bag konferencen havde fået den ide at det skulle være rundt om mødebordene at den videre kamp skulle planlægges. Det gjorde at der kom mange gode ideer på bordene og at mange fik sagt hvad de gik og tænkte på.

Problemet i denne inddragende mødeform var bare, at man ikke havde tænkt over hvordan man skulle koordinere de mange ideer. Der blev ikke valgt koordinationsgrupper, eller koordinationsansvarlige, og der var ikke nogen fælles snak mellem bordene fra de samme byer (for eksempel var der 7 borde alene fra Holbæk).

Heldigvis har en lang række initiativrige tillidsfolk påtaget sig ansvaret for at koordinere og planlægge de videre aktiviteter, hvilket betyder at den københavnske og århusianske fagbevægelse har indkaldt til demonstrationer den 7. november. Alt i alt et glimrende initiativ der viser at fagbevægelsens medlemmer er parate til kamp, så skal vi bare have en ledelse af fagbevægelsen der tør lede.