De studerende på Københavns Universitets Humanistiske fakultet har indkaldt til protest i morgen imod nedskæringerne på universitetet og imod ledelsens plan om at lade det gå ud over de i forvejen hårdt ramte institutbiblioteker! Fra Socialistens side opfordrer vi til at støtte op!Nedenfor gengiver vi indkaldelsen fra HUM-rådet:


I disse sparetider bliver der skåret ned på mange områder på det humanistiske fakultet. Alt fra mindre undervisning og færre vejledningstimer på bacheloren og specialet, til nedskæringer på de administrative og fysiske faciliteter. En af de mest radikale tiltag er dog sammenlægninger af institutbibliotekerne.

18552838_10155321219827052_1869244520_oVi i HUM-rådet mener at dette vil resultere i enorme forringelser for de studerendes studiemuligheder. Det vil blive sværere og mere kompliceret at finde frem til den relevante litteratur på indenfor vores fagfelter. Situationen kompliceres yderligere ved at der vil være mindre hjælp at hente hos de ansatte på bibliotekerne, der ikke blot vil blive næsten halveret i personale, men også vil få ansvar for et bredere fagligt felt.

For at vise hvad vi synes om dette vil vi mødes til en protest på pladsen foran KUA 2 (Karen Blixens plads) torsdag d. 18 maj klokken 11-13! Der vil være taler, og mulighed for at drøfte meninger og syn på nedskæringerne generelt.

Vi håber, at se mange studerende, ansatte og andre der vil udtrykke sine holdninger til nedskæringerne på Humaniora!

Bedste hilsner
HUMrådet ved Københavns Universitet

Talere:
– Lea Friedberg – Forkvinde for Dansk Magisterforening Studerenden
– Marie Thompsen – Næstforkvinde for Studenterrådet
– Tine Jørgensen – Forkvinde for Bibliotekarforbundet
– Mia Rebecca Lund – Pædagogstuderendes Landsforening