Interview med 2 kandidater til Univalg 2016

Tekst og foto: Jeppe Krommes-Ravnsmed

De seneste års finanslove har dikteret milliardstore besparelser på uddannelsesområdet. Et af de steder, hvor man nu mærker de hårde konsekvenser, er Humaniora på Københavns Universitet. Her har nedskæringerne betydet faglukninger, store fyringsrunder og forringelser af undervisningsmiljøet.

I denne uge er der valg til de forskellige råd og nævn på Københavns Universitet. De studerende kæmper i den forbindelse for at sætte fokus på de voldsomme konsekvenser, som nedskæringerne får for deres studier.

2 aktive i denne kamp, er formand for HUMrådet, Jonathan Morell, og aktiv i HUMrådet, Niklas Zenius Jespersen. Begge stiller op til Akademisk Råd ved Humaniora og Universitetsbestyrelsen. Der er i år fredsvalg til Akademisk Råd ved Humaniora, hvilket vil sige, at begge er sikre på at blive valgt. Der bliver kun valgt 1 studenterrepræsentant til universitetsbestyrelsen, og her er studenterrådets spidskandidat normalt sikker på at blive valgt ind. Men Jonathan og Niklas fortæller her om vigtigheden af at få mange studerende til at stemme, så de studerendes repræsentant får et stærkt mandat. Samtidig fortæller de i dette interview, at univalget også bruges som en del af kampen for at få spredt diskussionerne ud blandt de almindelige studerende, og få flere til at blive aktive i kampen for et bedre universitet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Niklas Zenius Jespersen og Jonathan Morell fra Humrådet på KU

Socialisten: Til Univalget rejser I de studerendes perspektiv på hvordan man kan skabe et bedre universitet. Men sætter de overordnede økonomiske rammer ikke en del begrænsninger i den henseende?

Jonathan: Vi ser lige nu på humaniora, at vi står overfor de her markante nedskæringer, som der også lige har været den her blokade omkring.

Niklas: Vi skal jo ikke som studerende lade os fange af kun at operere indenfor de rammer der er sat, men også forsøge at ændre rammerne.

Jonathan: På den ene side skal vi demonstrere så meget vi overhoved kan udadtil, for at fortælle politikerne, at den økonomiske ramme vi har, er fuldstændig urimelig i øjeblikket. Uddannelsesinstitutionerne er bestemt ikke kornfede.

Samtidig sidder vi med i et udvalgsarbejde, hvor rammerne er økonomiske besparelser. Men, at de her udvalg bare har en studenterrepræsentant, er et resultat af en meget meget lang kamp fra de studerendes side, med krav om at man bliver inddraget i de her beslutninger, og at man gentagne gange har sagt til dekanen, at det ikke må være en beslutning, som han skal tage, men en hvor alle parter, studerende og ansatte får indflydelse.

Socialisten: Men har I som studerende reel indflydelse i de her udvalg, råd og nævn?

Niklas: Det er en meget reduceret form for demokrati der er på universitetet. Dette er en følge af den nuværende universitetslov. Studenterrådet og dermed også HUMrådet, kæmper for der bliver indført et reelt universitetsdemokrati, hvor det er de studerende og de ansatte der tager beslutningerne. Men derudover er det jo også en kamp for, indenfor de rammer der er, at få fakultetsledelsen til i højere grad at lytte til de ting der bliver sagt fra de studerendes og de ansattes side i de her råd og nævn, også selvom de ifølge loven har ret til at træffe beslutninger uden denne hensyntagen.

Socialisten: Hvad kan I som studerende gøre for I højere grad at blive hørt i de her udvalg, råd og nævn?

Jonathan: Det er meget vigtigt, at de valgte studenterrepræsentanter kan bevise de har en stor opbakning fra de studerende.

Niklas: For at få indflydelse er det derfor vigtigt at lave mere end blot at sidde med til møder. Det er nødvendigt at lave forskellige aktioner.

Jonathan: I Akademisk Råd sidder der 4 studerende med, men vi er klart i undertal ift. ansatte og andre led. Derfor har vi heller ikke altid så god mulighed for at få direkte indflydelse på beslutningerne. Der er aktioner, som stormøder og blokader medvirkende til at give de studerende en markant stærkere stemme, når de går ind i lokalet. Derfor er det vigtigt at vi lægger pres på, og bliver ved med at kæmpe på hverdagsniveau.