Teori

Af Lasse Bertelsen

I visse dele af Enhedslisten foregår der i øjeblikket en diskussion om hvordan man kan opbygge en form for modmagt mod kapitalismen. I denne diskussion bliver såvel ”Økonomisk Demokrati” som kooperativer nævnt som en del af løsningen. I denne artikel vil vi forklare hvorfor at såvel kooperativer som Økonomisk Demokrati har klare begrænsninger.

Af Jeppe Krommes-Ravnsmed

Det er svært at sige helt præcist hvordan vejret vil arte sig, hvis temperaturen på jorden i løbet af det 21. århundrede stiger gennemsnitlig med 1,5-5,5°C, sådan som alle beregninger peger på. Hvad ligger egentlig til grund for klimakrisen og hvilket alternativ opstiller vi som socialister?

Af Frederik Ohsten

Efter den nye krises udbrud, er der flere og flere borgerlige tænketanke, politikere og økonomer som her i år 2020 taler for statslig støtte til erhvervslivet, finanspolitiske indgreb og endda elementer af regulering.

Vi genudgiver derfor denne artikel som blev skrevet i 2009, da den daværende regering gennemførte storstilede hjælpepakker til bankerne og kapitalisterne som resultat af den såkaldte finanskrise. Artiklen forklarer hvorfor keynesianisme ikke kan løse kapitalismens grundlæggende problemer og hvorfor det er nødvendigt med et modsvar som angriber kapitalismens problemer ved dens rødder. 

Af Niklas Zenius Jespersen

Der er perioder i historien hvor frustrationerne med det bestående og ønsket om forandring griber om sig og på samme tid udløser revolutioner, oprør og store bevægelser på tværs af nationalgrænser, kulturer og sprog. 1848 var et sådan år da ønsket om demokrati og social retfærdighed førte til udbrud af revolutioner udover hele Europa. 2011 var et andet sådan år da de arabiske og nordafrikanske masser i land efter land rejste sig til opstand imod det ene diktatur efter det andet. 1968 er et andet sådan år.

Af Lasse Bertelsen

Det er nu 20 siden der sidst var en storkonflikt på det private område. 600.000 arbejdere gik i strejke efter at have stemt deres overenskomstforslag ned. Strejken varede i 11 dage og blev et slående eksempel på hvor stærk arbejderklassen er når den slås.

Af Lasse Bertelsen

Efter Første Verdenskrig var arbejdsløsheden tårnhøj og lønningerne dalet. Samtidig var børsspekulanter og gullaschbaroner blevet forgyldt. Polariseringerne i samfundet skabte revolutionære bølger. Da vrede arbejdsløse i demonstration gik forbi rigmændene på Børsen, fik de en idé...

Af Andreas Bülow

Den 3. september er det 80 år siden Fjerde Internationale (FI) blev stiftet på et møde i Paris. FI var en revolutionær marxistisk internationale, stiftet på traditioner fra Marx og første Internationale, Anden internationale og de store arbejderpartier i Europa, samt Tredje internationale under Lenins ledelse. Når vi taler om internationaler, refererer vi til verdensomspændende arbejderorganisationer. 

Af Lasse Bertelsen

Der er i visse kredse en diskussion i anledning af 100 året for den russiske revolution. Var det et kup? Var det en fejl at tage magten? Var Bolsjevikkerne under ledelse af Lenin og Trotskij for centralistiske? Var Rosa Luxemburg modstander af den russiske revolution? Vi fra Socialisten vil med denne artikel give vores indspark i debatten.

Covid-19-pandemien

Lad dem ikke gamble med vores liv! For en uafhængig klasselinje til at modgå pandemien.

Læs her

Go to top
Template by JoomlaShine