Den 1. Juni 2022 skal vi stemme om forsvarsforbeholdet skal afskaffes eller ej. Siden man stemte ”forkert” i 1992 til Maastricht-traktaten og gennem en omafstemning året efter fik forbeholdene, har man fra forskellige regeringers side forsøgt at afskaffe forbeholdene. Med skræmmekampagner har man forsøgt at få folk til at stemme for at afskaffe flere af forbeholdene. Men heldigvis er det mislykkedes. Og nu forsøger man sig igen. Og man kan spørge sig selv, hvad er i arbejdernes interesse, at stemme den 1. Juni?

Socialisten mener klart at der skal stemmes NEJ til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Man har fra regeringens, SF´s og borgerlige partiers side besluttet at bruge 18 milliarder om året på oprustning og militær efter Ruslands invasion i Ukraine. Det er en regning som bliver sendt til arbejderklassen. Og afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil bare øge udgifterne til oprustning. Alt sammen imod arbejderklassens interesser. Derfor anbefaler Socialisten at man stemmer NEJ til at afskaffe forsvarsforbeholdet.