Mødet afholdes onsdag den 1. december, Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, kl. 19-21 3. sal, Lokale 5.

Det er som om, at alvoren ikke rigtig er trængt ind, når man ser hvordan verdens politikere behandler den igangværende klimakrise. Mens forskere i hobetal sender den ene dystre rapport ud efter den anden, og nabolande såvel som fjernere egne af verden oplever den ene klimarelaterede naturkatastrofe efter den anden, så fortsætter drivhusgasudledningerne for fuld hammer, som om intet var hændt.

I de forløbne år, er det ellers ikke skortet på politiske løfter om at gøre noget ved klimakrisen, men når det kommer til reel handling, har der været mere begrænsede succeser.

Fremfor at nære illusioner til, at en grøn kapitalisme langsomt kan vokse frem gennem forskellige regulativer, er der behov for at ændre radikalt på selve systemet. Sker dette ikke, så er det ikke kun klimaet, men også milliarder af mennesker verden over, som vil lide en krank skæbne.

Kom og deltag i debatmøde, hvor vi vil snakke om hvordan et socialistisk modsvar på klimakrisen kunne se ud, og hvordan vi lokalt og globalt kan engagere os i den kamp.

 Oplæg af Jeppe Krommes-Ravnsmed, der uddannet geograf og med et mangeårigt engagement i klima- og miljøspørgsmål i Danmark såvel som i det globale syd. Da han boede i Bolivia, fra 2006-2011, studerede han miljøvidenskab på universitetet og deltog også i ’folkenes klimakonference’ i Cochabamba tilbage i 2010.
 
(Foto: John Englart / CC / Flickr)