Bliv aktiv i kampen for en rød og grøn politik! Socialisten opfordrer til at man stemmer på Enhedslisten ved dagens valg for at styrke kampen for en rød politik – en politik til fordel for det store flertal fremfor erhvervslivet! Vi i Socialisten har brugt de seneste uger på at hjælpe Enhedslisten lokalt ude i de afdelinger hvor vi er aktive, delt løbesedler ud, hængt valgplakater op og arbejdet, sammen med tusindvis af andre Enhedslisten-aktive, for at sikre et historisk resultat for venstrefløjen! Det er der brug for.
 
Med Socialdemokratiets vandring mod højre og oven på corona-krisen står vi igen med udsigten til nedskæringer i velfærden, øget pres på syge og arbejdsløse, angreb på flygtninge og migranter, voksende boligmangel og klimaproblemer og et sundhedssystem i krise. Der er brug for en ny politisk kurs. Der er brug for at vi investerer i velfærd, ansætter flere pædagoger, sygeplejersker, lærer og andet offentligt personale og sikre dem en rimelig løn og ordentlige arbejdsforhold. Der er brug for investeringer i offentlig transport og i klimaløsninger og flere grønne områder. For bedre skoler og en værdig ældrepleje. Der er behov for et opgør med boligmarkedet og spekulanter så alle kan sikres en ordentlig bolig der er til at betale. Der er brug for et opgør med forfølgelsen af arbejdsløse og syge og at vi i stedet investerer i reelle jobs med overenskomst. Ikke mindst er der brug for et opgør med udliciteringer, privatiseringer og misbrug af underbetalt arbejdskraft. Offentlige skattekroner skal bruges på velfærd og samfundets fælles behov, ikke på at gøre nogle få rige på restens bekostning!
 
Kort sagt er der brug for en rød og grøn politik og en styrket socialistisk stemme, for politikere der står på arbejderklassen, ungdommens og bevægelsernes side - der er brug for et styrket Enhedslisten. Men at stemme kan ikke gøre det alene, vi har også brug for en aktiv og kæmpende bevægelse der, uanset resultatet i morgen, kan presse på for en ny politik i flertallets interesse. Derfor opfordrer vi til at man bliver aktiv, i Enhedslisten, i Socialistisk Ungdomsfront - SUF, i fagbevægelsen, elev- og studenterbevægelsen, sin boligforening osv. og bidrager til at bygge en aktiv kæmpende bevægelse!
I morgen stemmer vi Enhedslisten! I overmorgen fortsætter vi kampen!