Tekst: Frederik B. Ohsten

I skrivende stund opgøres den samlede svindel med udbytteskat til 12,3 milliarder kroner. Det svarer til de samlede sygehusudgifter i Aarhus i to år. Dertil kommer det, man kalder en ”ekstraordinær afskrivning” af danskernes gæld til staten. Det drejer sig om 14 milliarder kroner, som alligevel ikke bliver inddrevet, fordi det omstridte inddrivelsessystem EFI sejler. Afskrivningen er 100 gange større end det beløb, som regeringen i år vil spare på uddannelsesområdet. Eller 100 gange det beløb, som det vil koste at indføre gratis adgang på alle statsanerkendte museer.

I skrivende stund opgøres den samlede svindel med udbytteskat til 12,3 milliarder kroner. Det svarer til de samlede sygehusudgifter i Aarhus i to år. Dertil kommer det, man kalder en ”ekstraordinær afskrivning” af danskernes gæld til staten. Det drejer sig om 14 milliarder kroner, som alligevel ikke bliver inddrevet, fordi det omstridte inddrivelsessystem EFI sejler. Afskrivningen er 100 gange større end det beløb, som regeringen i år vil spare på uddannelsesområdet. Eller 100 gange det beløb, som det vil koste at indføre gratis adgang på alle statsanerkendte museer.

Og det bliver værre endnu. Den samlede gæld til Skat er nemlig eksploderet på grund af, at inddrivelsessystemet ikke fungerer. Den største post i regnskabet er Skats krav til virksomhederne. Virksomhedernes restancer løber op i 23 milliarder kroner, som blandt andet omfatter moms, A-skat og AM-bidrag. Fra december 2013 til i dag er gælden til det offentlige steget med næsten 40 procent – fra 64 milliarder til knap 90 milliarder. Der er altså meget, der tyder på, at det ikke ”kun” er de omtalte 14 milliarder, der ikke bliver inddrevet. Den samlede regning for de seneste års roderi vil altså løbe op i mere end 30 milliarder. Det svarer til, hvad det vil koste at bygge omkring 230.000 nye almene boliger med lav husleje.

Det første spadestik til den enorme skandale blev taget for 14 år siden, da daværende finansminister Thor Pedersen fra Venstre besluttede at skære hver fjerde medarbejder i Skat. Planen blev udarbejdet i detaljer af et af verdens største konsulentfirmaer, Boston Consulting (som sidste år atter blev kendt i offentligheden, da de hyrede forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen som seniorrådgiver). Besparelserne skulle blandt andet opnås gennem et nyt stort it-system til at inddrive skat. Det er imidlertid aldrig kommet til at fungere. Alligevel har man år efter år fasholdt besparelserne. Allerede i 2009 var 70 procent af de planlagte besparelser på medarbejdere i inddrivelsesenheden gennemført – uden at it-systemet altså var klar.

Under den socialdemokratiske regering med trioen Thorning, Vestager og Corydon i front blev der ikke rettet op på skandalen. Faktisk besluttede man i 2012 at følge anbefalingerne fra et andet stort konsulentfirma – selveste McKinsey & Co. – der i grove træk foreslog fortsat at følge effektiviseringsmålene, hvilket indebærer at fjerne 1.000 stillinger i Skat frem mod 2017 og spare yderligere 1,1 milliarder kroner. I det hele taget har de seneste 10 år budt på en voldsom reduktion af medarbejderstaben. Siden 2006, hvor der var over 9.000 ansatte i Skat, er der blevet skåret 4.000 stillinger væk. Selv om regeringen nu planlægger at ansætte 1.000 nye medarbejdere i løbet af de næste fire år, er der tale om en organisation, hvor væsentlig viden og rutiner er gået tabt. Resultatet har været et tab af mange milliarder. Lige fra spareplanen i 2002 og frem har det væltet ind med advarsler og nødråb fra ansatte, deres fagforening og kompetente fagfolk. Men alle advarsler er blevet overhørt. Der er med andre ord ikke tale om en fejltagelse, men om en bevidst forbrydelse.

Når en person kaster en betonblok ud fra en motorvejsbro og rammer en bilist, der dør, kalder vi det drab. Og vi forventer, at gerningsmanden bliver straffet som drabsmand. Men når politikerne med åbne øjne har skabt en situation, hvor staten er blevet påført en finansiel katastrofe, hævder de, at de intet ansvar har. Ud over, at de ansvarlige bør fratages deres parlamentariske immunitet, stilles for en domstol, dømmes og bures inde, bør Skat omgående tilføres ressourcer, så man kan bringe staben op på mindst 12.000. De store konsulenthuse bør også bære konsekvensen af deres elendige rådgivning: de må fratages retten til at drive virksomhed og få beslaglagt deres aktiver i Danmark. Der må nedsættes en kommission for genopretningen af Skat, og en sådan kommission må udgøres af en tredjedel fra de ansattes fagforening, en tredjedel fra LO og FTF, og en tredjedel fra Folketinget. Der må være fuld åbenhed om en sådan kommissions arbejde, og alle akter i skatteskandalen må være tilgængelig for pressen, hvilket kan sikre den største grad af belysning og den bedste garanti imod svindel og fiflerier. Frem for alt er der brug for, at den systematiske nedskæringspolitik i den offentlige sektor bliver lagt på hylden. Det starter med en kamp for, at Lars Løkkes regering sættes på porten, og at der i stedet kommer et arbejderflertal (S-SF-Ø) på et socialistisk program.