Den socialdemokratiske regering har tirsdag den 7. september foreslået en reformpakke, hvis vigtigste element er at reducere dagpengesatsen for nyuddannede, også kendt som dimittendsatsen, med over 4000 kr. om måneden. Samtidig vil regeringen tvinge indvandrere og flygtninge ud i fuldtidsjobs, betalt alene med kontanthjælp. Forslagene vil, hvis de gennemføres, ikke bare ramme de unge nyuddannede, indvandrere og flygtninge, men føre til løntrykkeri for den samlede arbejderklasse. Trods at reformpakken også indeholder enkelte forbedringer, så er det samlet udtryk for en højredrejning af regeringen og en tilbagevenden til før-Corona ”normalen” med regeringer der skærer ned og angriber arbejderne og ungdommens levevilkår og rettigheder.