Vi bringer hermed en solidaritetsudtalelse fra Malernes Fællesklub Storkøbenhavn. Nu kan ingen være i tvivl. Sygeplejerskerne har nu stemt nej til det samme resultat 2 gange! Dermed skal de i konflikt. Her kan de regner med vores fulde sympati, støtte og solidaritet. Ligesom sygeplejerskerne er vi også trætte af ikke at kunne genkende vores krav, når vi ser forhandlingsresultatet.


. Vi er også trætte af at man tilsyneladende kun ønsker at betale lønarbejdere håndøre, mens eliten på Strandvejen vælter sig i millionformuer og skattelettelser.
Derfor mener vi at det er helt på sin plads med et pænt lønløft til sygeplejerskerne. Ligesom vi støtter et pænt lønløft til alle arbejdere i den offentlige sektor, inklusiv rengøringspersonalet, SOSUerne, køkkenpersonalet, portørerne, pædagogerne, pædagogmedhjælperne osv.

Vi mener at fagbevægelsens styrke udelukkende bygger på vores solidaritet og sammenhold på tværs af fag. Derfor vil vi også advarer mod at man lader sygeplejerskerne slås alene. Derfor opfordrer vi Fagbevægelsens Hovedorganisation til at forberede sympatistrejker hvis arbejdsgiverne mod forventning ikke opfylder sygeplejerskernes rimelige krav.
Vi vil også generelt opfordre fagbevægelsens top til at blive bedre til at lytte til medlemmernes krav.

Fuld støtte til sygeplejerskernes kamp!
Skulder ved skulder - Solidaritet på tværs af fag!

 

Malernes Fællesklub Storkøbenhavn