Af Lasse Bertelsen

Skulder ved skulder - Solidaritet mellem fag. Ingen skal efterlades på perronen!

I øjeblikket er afstemningen om overenskomstresultatet for OK20 i fuld gang. Skal man stemme ja, nej eller boykotte afstemningen. Er der nogen der er ”efterladt på perronen” eller er alle ”blevet reddet af mæglingsskitsen”?

Industrioverenskomsten

Resultatet på industriens område er af forhandlerne selv blevet rost som en historisk forbedring. Men virkeligheden er at mindstelønnen kun stiger med 2,50 kroner pr år de næste tre år, og dermed kun kommer op på 127,50, altså en meget svag styrkelse af mindstelønnen, hvis man trækker inflationen fra. En anden forbedring er de 3 % stigning af fritvalgskontoen. Problemet med den er bare, at hvor den tidligere mange steder blev forsøgt modregnet i de lokale lønforhandlinger, er det nu blevet indføjet i overenskomsten, at man kan ”medregne” stigningen i fristvalgskontoen i den lokale løn. Så de 3 % over tre år ender måske bare med at blive modregnet. Altså er industrioverenskomsten langt fra noget at råbe hurra overfor. Lærlingenes stigning med 1,7 % er også yderst moderat.

Hvorfor har ledelsen af Metal og 3F Industri godkendt et så beskedent forlig i en tid med rekordstore trecifrede milliardoverskud i Industrien? Kort inden at industriaftalen blev underskrevet begyndte en række større industrivirksomheder at true med at flytte arbejdspladser ud af landet, blandt andet Danfoss, der i januar varslede fyring af 335 medarbejdere. Om det var dette der overbeviste fagbevægelsens ledere om at stikke piben ind er ikke umuligt. Under alle omstændigheder, er resultatet yderst magert og vil være medvirkende til at holde industriarbejdernes lønninger lave og arbejdsgivernes profitter høje.

Transporten

Transporten var de næste der kom i hus. Igen var det et yderst beskedent forlig. Man udråbte fra start, at buschaufførerne endelig havde fået en væsentlig sikring af deres ret til at holde pauser. Men da buschaufførerne fra Tryk Stop havde kigget resultatet igennem, måtte de dog konstatere, at det langt fra var tilfældet. I transporten er der en forbedring af lønnen på 1500 om måneden over tre år + en forbedring på 700,- om måneden over tre år pga. stigningen af fritvalgskontoen. Altså er stigningen efter skat og inflation er fratrukket derfor også beskeden.

Skulder ved skulder

OK20 har i den grad båret præg af aktiviteter fra fagbevægelsen medlemmer. Ikke mindst den 9. december, da byggeriets forhandlinger startede op, hvor 500 til 700 arbejdere fra alle fag var på gaden. Hvor toppen af fagbevægelsen (Især Metal) har været modstandere af musketer ed, har der fra bunden af fagbevægelsen været et massivt krav om at man skulle stå skulder ved skulder. Da 3Fs byggegruppe endte i forligsinstitutionen, blev der omgående etableret faneborg med døgnvagt, med en række store markeringer for at få forhandlerne til at stå fast. Alt dette gik fantastisk lige indtil Corinavirussen kom. Først blev alle forhandlere sendt hjem og forhandlingerne udskudt. Så genoptoges de i ly af mørket, efter at faneborg og faglige solidaritetsmarkeringer var indstillet. Så kom der forbud mod forsamlinger.

Corona eller ej - Vi stemmer NEJ

Det er åbenlyst for alle, at Covid19 pandemien skulle have ført til en udskydelse af OK20-forhandlingerne. I stedet valgte man kynisk at tvinge 3Fs byggegruppe til at æde en kopi af industriens aftale, hvilket til sidst lykkedes med et par ændringer. Dette gav blod på tanden for arbejdsgiverne, der nu nægtede at give indrømmelser til både Malerne, jernbanearbejderne og de ansatte i Hotel og restauration.

Styrer Dansk Industri hele det danske arbejdsmarked?

Da malermestrene ikke ville lave reelle forhandlinger med Malerforbundet, var det blandt andet fordi de havde fået at vide af Dansk Arbejdsgiverforening at de ikke måtte give indrømmelser på mindstelønnen. Dansk Industri er så magtfuld at den kan diktere hele arbejdsmarkedet. Begynder Dansk Metal at spille op, kan de lige true med at flytte et par virksomheder til Polen og så er det slut. Dansk Industri ejer ikke bare de danske banker, de står også bag massive donationer til de borgerlige politikere fra alle de borgerlige partier - ikke mindst Det Radikale Venstre, der modtager store millionbeløb fra industriens arbejdsgivere. Men hvis alle forhandlinger skal styres efter hvad DI mener, er der så reelle forhandlinger på det danske arbejdsmarked? Svaret er Nej. Transporten og Industrien har med et par ændringer fået en afskrift af industriens aftale. I mæglingsskitsen er der omkring 40.000 danske lønmodtagere der ikke har haft reelle forhandlinger af deres overenskomst. Det er bare ikke godt nok

Skal vi stemme NEJ under Corona?

Selvfølgelig skal der stemmes Nej! Forliget er alt for billigt. At stemme ja er det samme som at acceptere at DI skal diktere det danske arbejdsmarked. Hvorfor nægter de at hæve mindstelønnen og indføre andre værn mod social dumping? Fordi de ønsker at presse vores lønninger ned i fremtiden. Stemmer man ja, accepterer man, at 40.000 danske arbejdere ikke har fået indflydelse på deres løn. Hvis Corona-epidemien ikke betød at forhandlingerne blev udskudt, men tværtimod blev brugt til at presse vores forhandlere helt urimelig, hvorfor skulle vi så ikke kunne stemme Nej? Som formanden for BJMF, Claus Westergreen, udtalte: Når de har sagt A, så må vi sige B.

Et NEJ er et solidarisk NEJ. Et solidarisk NEJ med dem der ikke kunne komme til at forhandle, og med de endnu flere, der kunne æde en kopi af industriens aftale eller gå igen. Et NEJ er et NEJ til endnu et forlig, hvor danske arbejdere kun får småpenge, i en tid hvor arbejdsgiverne stadig vælter sig i store overskud. Og et NEJ er et NEJ til at arbejdsgiverne kynisk benyttede sig af Corona-epidemien til at presse 3Fs byggegruppe på plads.

Skulder ved skulder - Nej til OK20

NEJ til diktater fra Dansk Industri - for reelle forhandlinger inden for alle fag.

NEJ til håndører! For en mindsteløn på 160.

 

(Foto af Niklas Zenius Jespersen. Taget under faglig aktion i Taastrup)