Af Lasse Bertelsen

I slutningen af november mødtes Socialistens udsendte med 22-årige Josefine Kjeldsen der er aktiv i studenterbevægelsen “Et andet universitet”. Josefine læser til daglig dansk som hovedfag på Københavns Universitet og samfundsfag som sidefag og bor på Amager.

Hvad er Et andet universitet? 

Vi er en studenterbevægelse, ikke et råd eller en forening, en bevægelse der går mod erhvervsliggørelsen af universiteterne. Vi går ind for de humboltske idealer, hvilket vil sige at der er undervisere og de studerende der skal drive universiteterne. Det er en tanke om at dannelsen er god i sig selv. Når man lader de studerende og underviserne selv køre universiteterne vil man nå til bedre resultater end hvis det erhvervsliggøres som i dag hvor erhvervslivet  sidder med i bestyrelserne. Et andet universitet er især koncentreret ude på KUA, men det er åbent for alle der støtter op. Vi holder møder hver mandag for alle der har lyst.

Hvad protesterer I over?

1293076_10201574952909212_73321205_oEt andet universitet opstod efter den store bevægelse sidste år hvor 9000 studerende var på gaden i protest mod Fremdriftsreformen og dimensioneringsplanen.  Efter demonstrationen stoppede studenterorganisationerne bevægelsen for i stedet at forhandle med politikerne for at få det bedste ud af reformerne. Dette var der en stor gruppe studerende der var uenige i og derfor mødtes man for at føre protesterne videre.

Fremdriftsreformen går ud på, at hvis man dumper 2. gang og skal gå faget om, så skal man gøre det samtidig med at man har de andre fag. Før måtte man tage sit fag om på perioder hvor man ikke havde så mange andre fag. Bliver man forsinket får man derudover taget sin SU. Dimensioneringsplanen betyder at man især skærer pladser væk fra de humanistiske fag. Ude på de tværkulturelle og regionale studier bliver der skåret cirka 80 procent. I hele Danmark bliver der skåret 4000 pladser og 2500 af dem er på universiteterne.  Vi vil gøre op med hele tankegangen om, at man skal studere, hvad erhvervslivet siger, er vigtigt. Disse reformer var dråben der fik bægeret til at flyde over. Der har været forringelser på universiteterne de sidste mange år.

Hvad skete der på blokaden?

Vi lavede en fysisk blokade af administrationsgangen. Vi ville ikke blokere de andre studerende men administrationen. Vi satte paller op ved trappen og den berømte røde sofa foran døren. Vi blokerede administrationen fordi vi ville appellere til ledelsen/administrationen om at de burde kæmpe med de studerende i stedet for at acceptere regeringens planer. Blokaden forgik fra onsdag til søndag i døgndrift for at sikre at de ikke kunne hente deres ting. Ledelsen af universitetet ville pludselig, under blokaden, lockoute os på KUA af brandhensyn. Det fik vi forhindret. Politiet blev tilkaldt af ledelsen og de kom ud og talte med os om at vi kunne blive smidt ud af universitet hvis vi blev ved med at blokere. Det trak ledelsen så tilbage igen. Tal med os, lad være at smide politiet i nakken på os! Vi havde ingen ønsker om at politiet skulle komme. Samtidig er det også klart vi opfatter det her som en kamp, vi er ikke pæne, vi vil tilkæmpe os en plads i debatten.  Det er noget helt nyt at man begynder at sende politiet mod protesterende studenter. Det var med til at bevægelsen voksede.

Blokaderne i København, Århus og på RUC er del af den samme bevægelse. Der er kontakt mellem grupperne selv om det ikke er så formelt, vi kører med en meget flad struktur. Efter at blokaderne er stoppet er bevægelsen fortsat, under blokade voksede bevægelsen, vi fik blandt andet mange med fra CSS ude på kommunehospitalet.  Mange af de andre studerende var oppe og støtte, men der var selvfølgelig også folk der var frustrerede over at de kom i klemme med eksamen.

Hvad er det videre perspektiv?

Vi taler i øjeblikket om hvad næste træk er. Vi skal have det bredt ud over hele universitetet. Fremdriftsreformen rammer alle studerende, mens dimensioneringen mest retter sig mod KUA.  Men tanken om at en instans udefra kan beslutte at begrænse fag kan jo ramme alle fag. Vi vil sprede det ud ved at arrangere nogle debataftner og på den måde oplyse om hvad et andet universitet er. Det er nødvendigt at tilkæmpe sig en plads i debatten, det var også derfor vi blokerede kvalitetsudvalget. Vi ser  ikke kvalitetsudvalget som legitimt da det består af folk der ikke har tilknytning til universitetet. Vi har momentum nu, vores holdning er lidt ”hvad har vi egentlig at miste”. Vi er trætte af pis. Ved de sidste møder var der kommet flere med. Vi vil fortsætte kampen og være et modspil til bare at lave nogle få symbolske ting og så stoppe igen uden at have opnået noget.