Det er ikke kun i Danmark studerende protesterer imod den dårlige kvalitet af online undervisningen under corona-nedlukningen. Det gør man også i Pakistan. Her har studerende over hele landet på det seneste protesteret over uligheden i adgangen til online undervisning, ikke mindst i de dele af landet hvor der ikke er adgang til internet og elektricitet. Men frem for at tage problemerne seriøst, har myndighederne i stedet valgt at slå ned på protesterne og anholde de studerende.

 

Af: Niklas Zenius Jespersen

Ligesom i mange andre dele af verden, så har corona-pandemien også ramt uddannelsessektoren i Pakistan, hvor de studerende på universiteterne i marts og april blev hjemsendt og undervisningen blev afbrudt. På det seneste er undervisningen dog blevet genoptaget på nogle af landets universiteter efter at Kommissionen for Højere Uddannelser, HEC (Higher Education Commission), har valgt at indføre online undervisning.

Dette har dog medført omfattende protester fra landets studerende og studenterorganisationer igennem hele juni måned. Protesterne retter sig imod den voldsomme ulighed i adgangen til online undervisning og den deraf følgende ulighed i muligheden for at gennemføre en uddannelse. Nogle af problemerne minder om dem vi oplever i Danmark. Mange studerende klager over ikke at kunne koncentrere sig og finde ro til studierne hjemmefra og mange studerende mangler steder at studere hvor der ikke er larm og snakkende familiemedlemmer rundt omkring dem. Nogle af studenterorganisationerne har også protesteret imod at der ikke gælder de samme regler for alle universiteter og at nogle således får undervisning, mens andre ikke får og at dette medfører en forskelsbehandling af de studerende.

 

Demonstration i Islamabad, juni 2020, Billede fra Revolutionary Student Front

Online undervisning – Uden adgang til internettet

 Men dette er langt fra de eneste problemer. For mange studerende er problemet helt basalt set, at store dele af landet ikke har adgang til internet eller elektricitet eller at adgangen er ustabil. På Twitter har studenteraktivister, under hasttaget #SayNoToOnlineClasses, indsamlet billeder af studerende der kæmper med at studere under disse forhold. Nogle studerer i lyset af petroleumslamper, andre studerende er kravlet op i træer eller op af bjergsider i et forsøg på at fange et signal så de kan gå på nettet og følge undervisningen. Problemerne er særligt store for studerende fra udkantsområderne af Pakistan, herunder for studerende fra stammeområderne langs grænsen til Afghanistan. Dette er områder hvor adgangen til uddannelse i forvejen er en kamp, en kamp der alt for ofte ender dødelig pga. det pakistanske Talibans hærgen i områderne.

Studerende forsøger at deltage i online undervisning, Billede fra Revolutionary Student Front

 

Demonstration 19 juni 2020 i Dadu, Billede fra Revolutionary Student Front

Samtidig protesterer de studerende også imod at de er fortsat med at blive opkrævet studieafgift, også for de perioder hvor de ikke har modtaget undervisning og de steder hvor de stadig ikke modtager undervisning. Nogle steder er studieafgiften endda steget under corona-nedlukningen! Mange studerende kommer fra fattige kår og studieafgiften er en alvorlig økonomisk belastning for dem og deres familier. Og nu skal de endda betale for en service de ikke modtager, og samtidig risikerer de at blive forsinket i uddannelsen, der dermed bliver endnu dyrere.

 

Landsdækkende protester – Demonstrationer, boykot af eksamener og sultestrejke
Alle disse problemer har ført til et stigende antal protester landet over i løbet af juni. Protesterne foregår både online, hvor hashtagget #SayNoToOnlineClasses trender, og på gader og pladser i både store og små byer i alle landets provinser. Protesterne er dog ikke kun blevet ved demonstrationer. I Bara provinsen, der ligger i det krigshærgede og Taliban-plagede stamme-område langs grænsen til Afghanistan, har Afridi Studerendes Forum (The Afridi Students Forum) f.eks. annonceret en boykot af eksamener, der baserer sig på online undervisningen. De protesterer over, at de studerende i området ikke har reel mulighed for at deltage i den undervisning der skulle forberede dem til eksamenerne. Der har allerede været adskillige studenterprotester i stammeområderne i løbet af juni med krav om genoprettelse af internetforbindelsen til området og med krav om, at hvis ikke internetforbindelsen genoprettes, så skal de studerende garanteres at de automatisk består og avancerer til næste semester af deres uddannelse, da man ikke kan forventes at kunne bestå en eksamen i et fag, man ikke har haft adgang til undervisning i. Og i Baluchistan provinsen samt i hovedstaden Islamabad har Baluchi Studerendes Alliance (Baloch Students Alliance) flere steder igangsat en sultestrejke for at presse myndighederne til at accepterer deres krav!

Gennemgående for protesterne er, at de studerende udtrykker frustration over, at myndighederne på denne måde skalter og valter med de studerendes fremtid og ikke tager problemerne alvorligt. Et gennemgående krav fra studenterorganisationer landet over er, at online undervisningen aflyses og at universiteterne holder semesterfri indtil det tidspunkt, hvor de er i stand til at udbyde undervisning som alle studerende kan deltage i.

 

Demonstration i Turbat 12. juni 2020, Billede fra Revolutionary Student Front

 

Sultestrejkende studerende, Billede fra Revolutionary Student Front

 

Genfødslen af en national studenterbevægelse i Pakistan

 Protesterne er de seneste i en række af øget aktivitet fra den pakistanske studenterbevægelse. Det omfattende antal af protester med demonstrationer og aktioner i byer over hele landet reflekterer ligeledes det stærkere nationale samarbejde, der har udviklet sig det seneste år indenfor den pakistanske studenterbevægelse. En bevægelse der ellers traditionelt har været præget af en både geografisk, national og etnisk opdeling. Ikke mindst har venstrefløjen indenfor den pakistanske studenterbevægelse spillet en vigtig rolle i at sikre denne udvikling, herunder den Revolutionære Studerendes Front, RSF – Revolutionary Students Front, der samler socialistiske studerende fra lokale studenterforbund landet over og som er stiftet af den marxistiske organisation The Struggle, som Socialisten samarbejder med.

Genfødslen af en nationale studenterbevægelse i Pakistan fik for alvor vind i sejlene i november 2019, da 17 forskellige studenterorganisationer i Pakistan mødtes den 2-3 november og gik sammen om at indkalde til landsdækkende demonstrationer for den 29. november og gendannede samtidig den landsdækkende Studenter Aktions Komite, SAC – Student Action Committee. Dette er et betydningsfuldt skridt. Genstiftelsen af SAC har samtidig en stor symbolsk betydning, da det oprindelige SAC blev stiftet under studenteroprøret i 1968. I Pakistans tilfælde spredte studenteroprøret i 1968 sig til resten af befolkningen og blev begyndelsen på en revolutionær opstand, der væltede Ayub Khan diktaturet. Genstiftelsen af SAC har derudover også en afgørende praktisk betydning og er et signal om nye tider i pakistansk studenterpolitik.

I 1984 blev studenterråd i Pakistan forbudt af Zia militærdiktaturet. Et forbud der fortsatte efter genindførslen af demokratiet - med en kort undtagelse fra 1988-1993- og det blev først endeligt afskaffet i 2016. Den formelle afskaffelse af forbuddet har dog ikke ført til en genoprettelse af de formelle studenterråd eller afholdelse af valg til de studenterpolitiske poster på universiteterne. Derfor var formålet med genstiftelsen af SAC i første omgang også at kræve en reel ophævelse af myndighedernes forbud imod formelle studenterråd, genoprettelsen af rådene og genindførsel af demokratiske valg til dem, samt et stop for undertrykkelsen af studenteraktivister. Derudover stillede man også krav om stop for nedskæringer i uddannelsessektoren, sikring af studenterrepræsentation i universiteternes ledelse samt krav omhandlende sikring af rettigheder for kvinder og nationale mindretal. Gendannelse af en national studenteralliance igennem SAC har også vist sin nytte under den nuværende situation, hvor SAC har spillet en ledende rolle i at organisere og koordinere protesterne imod uligheden i adgangen til online undervisning.

 

Undertrykkelse af fredelige studenterprotester

Desværre har myndighederne valgt ikke at imødekomme de studerendes protester og da sultestrejkende studerende fra en protestlejr som Baluchi Studerendes Råd (Baloch Students Council), havde oprettet 3 dage inden i Quetta, Baluchistan, valgte at gå i en fredelig demonstration den 24. juni hen til højesteretsbygningen, blev de angrebet, tævet og arresteret af det lokale politi! De studerende blev frigivet dagen efter, hvilket skyldtes at fængslingen øjeblikkeligt udløste protester og krav om frigivelse fra både Amnesty International og mange andre studentergrupper landet over, inklusiv fra socialistiske grupper som: Revolutionære Studerendes Front, Jammu og Kashmirs Nationale Studenter Føderation (Jammu Kashmir National Students Federation (JKNSF)) og Progressive Studerendes Føderation (PrSF - Progressive Students Federation). Disse protester har også vist den nye stemning af solidaritet, der har spredt sig mellem så fjerne egne som den sydvestlige Baluchistan-provins og det nordøstlige Jammu og Kashmir og mellem etniske og nationale grupper, der ellers ofte har været fjendtligt indstillet overfor hinanden.

Der er dog intet overraskende over den brutale behandling fra de pakistanske myndigheder. Undertrykkelse af studenteraktivister er et almindeligt fænomen i Pakistan og både tortur, ”forsvindinger” og drab på studerende, såvel som andre regeringskritiske aktivister, er ikke ualmindeligt. Den pakistanske stat og korrupte universitetsmyndigheder samarbejder desuden flere steder med voldelige fundamentalistiske grupper, der får frit spil til at angribe venstreorienterede og progressive studerende på universiteternes områder. Derfor var kravet om øjeblikkelig frigivelse af de arresterede studerende også så vigtigt. Fordi jo længere de befandt sig i myndighedernes varetægt, desto større var chancen for fysiske overgreb.

Arresterede demonstranter 24 juni Quetta, Billede fra Revolutionary Student Front

Støt de pakistanske studerende!

 Vi opfordrer til at støtte op om de pakistanske studerendes kamp for lige adgang til uddannelse.  Vi må forsvare de studerendes ret til at protestere og frit organisere sig, uden frygt for undertrykkelse fra myndighederne! Socialisten opfordrer vores læsere til at tage sagen op og stille forslag om solidaritetsudtalelser i den danske elev- og studenterbevægelse, fagbevægelsen og i arbejderpartierne og på venstrefløjen!

Hvis I vedtager støtteudtalelser, så send dem gerne til os her på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., så vil vi gerne bringe dem og hjælpe med at videreformidle dem til den pakistanske studenterbevægelse!

For løbende info om protesterne opfordrer vi til at følge med på Facebooksiden for Revolutionære Studerendes Front, hvor mange opslag også findes på engelsk: www.facebook.com/followrevolution

 

 

Kort over Pakistans provinser