Af Jan Carlsen

Den 12 december var der valg i Storbritannien. Som bekendt vandt Boris Johnson og de konservative valget stort. Af de 650 pladser i parlamentet vandt de konservative 365 pladser i parlamentet. Labour fik 203 mandater og tabte 59 mandater. Dette på trods af at  Labour med Jeremy Corbyn i spidsen har haft det mest progressive program i lang tid.

Årsagen til resultatet

Årsagen til at de konservative vandt valget er brexit vurderer de fleste. Labour har ikke været klar nok i stemmen omkring brexit. Ifølge Jyllandsposten har Jeremy Corbyn udtalt: "Brexit har polariseret og splittet debatten i dette land i en sådan grad, at det har overskygget utroligt meget af den normale politiske debat. Jeg anerkender, at det har bidraget til det valgresultat, som Labour har modtaget denne aften over hele landet."

Labour har ikke under valgkampen stået klart for et brexit, men har været undvigende på spørgsmålet. Labour foreslog op til valget at genforhandle brexitaftalen med EU og derefter udskrive en folkeafstemning, hvor briterne skulle beslutte om de accepterede aftalen eller ønskede at blive i EU. Dette var et skift i deres holdning til Brexit. Corbyns linje var ellers tidligere at man burde respektere, at folk i 2016 stemte for at forlade EU. Skiftet i Labours Brexit-politik skete under pres fra højrefløjen i Labours parlamentsgruppe. Men i et vigtigt spørgsmål som brexit er det  vigtigt at have en klar holdning. For eller imod. Labour har angiveligt tabt sikre labour-valgkredse over til de konservative fordi de har haft en klar holdning til spørgsmålet. Nemlig at gå ind for  brexit. Labour burde have forklaret, at dets progressive program med nationaliseringer og genoprettelse af velfærdenikke kunne gennemføres inden for EU. Men at det ville kræve et brud med EU. På den måde kunne de have undgået at sende folk i armene på de konservative. Og på den måde kunne Jeremy Corbyn være gået i flæsket på dem, der mener at EU kan reformeres til rødt projekt. For det kan det ikke. Den økonomiske politik der er traktatfæstet, er borgerlig politik og kan ikke reformeres.

Valget er et nederlag

Forskellige steder på venstrefløjen er valget udråbt som en sejr, fordi det blev at klart ja til brexit. Selv om marxister går imod EU er valget ikke en sejr for arbejderklassen. Tværtimod. Nu får Boris Johnson magt til at gennemføre et borgerligt program. Og dermed føre den samme politik som der føres i EU, nemlig borgerlig nedskæringspolitik. På den måde er valgresultatet et nederlag til arbejderklassen.

Nederlag kun midlertidigt    

På den positive side kan der siges at valgresultatet kun er en midlertidig sejr for de konservative. Den borgerlige presse her i Danmark har frydet sig over resultatet.  Blandt andet skriver Kristeligt Dagblad i deres leder  fra lørdag 14/12- 2019: "Det taler til Labour-vælgernes ære, at de i stort tal formåede at se bort fra deres partipræferencer i torsdags og gav Corbyn -versionen af deres parti en øretæve, der om kort tid vil medføre Corbyns afgang."  Men  når Boris Johnson begynder sine angreb på arbejderklassen vil billedet vende. Disse angreb vil tvinge arbejderklassen i bevægelse og kræve en socialistisk politik. Så de borgerlige glæder sig for tidligt.

Fremtiden

Som sagt er dette valgnederlag kun midlertidigt og fremtiden vi uundgåeligt føre til nye klassekampe. Her må marxister intervenere i disse kampe, så de kan vindes og folk kan se at kun et socialistisk program kan sikre velfærden. Inde i Labour vil højrefløjen forsøge at udnytte valgnederlaget til at underminere alle Corbyn-støtter og dreje partiet til højre. Men det er værd at huske på, at Labour over de senere år har fået en massiv tilstrømning af nye medlemmer, som følge af den entusiasme der blev skabt omkring Corbyn og hans venstreorienterede program. Herhjemme må Enhedslisten tage konsekvensen af det britiske valg og forklare, at gennemførelsen af et socialistisk program må betyde et brud med EU.  Bare budgetloven er et eksempel på hvordan EU er hindring for at udbygge velfærden.  Men med et socialistisk program kan arbejderklassen vinde sejr.

 

Se også denne lederartikel fra Left Horizons, en marxistisk strømning i Labour-partiet som Socialisten samarbejder med. 

 

(foto: paulnew [CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)])