Kom til debatmøde om Bolivia, hvor enorme skovbrænde hærger, og hvor man den 20. oktober har præsidents- og parlamentsvalg.
Siden slutningen af juli måned er over 4 millioner hektar skov og græsningsarealer blevet brændt i Bolivia. Det svarer til at et område på næsten hele Danmarks størrelse er gået op i røg. Skovbrande er et tilbagevendende fænomen hvert år i Bolivia, men de har aldrig haft et omfang som det vi ser nu. Derfor er der tale om en kæmpe miljøkatastrofe.

Mødet afholdes 23. oktober på Høffdingsvej 10, kl. 18.15-20.15

Se event og tilmeld dig på Facebook

Skovbrandene, som stadigvæk ikke er under kontrol, har udviklet sig til en større politisk krise for regeringen. Og dette spørgsmål kan meget vel være med til at afgøre det kommende præsidents- og parlamentsvalg i Bolivia. Den 20 oktober skal bolivianerne nemlig til stemmeurnerne, og for første gang siden Evo Morales vandt en jordskredssejr ved valget i 2005, er der nu for første gang en reel chance for at han taber magten.

Da Evo Morales vandt valget i 2005, håbede den bolivianske befolkning på store strukturelle forandringer. Siden kolonitiden er Bolivia blevet udplyndret dets rige naturressourcer – såvel mineraler som olie og gas. Og ved begyndelsen af det nye årtusind var Bolivia det klart fattigste land i Sydamerika, efter at årtiers neoliberal politik havde barberet de offentlige budgetter og privatiseret stort set alle statslige selskaber.

Gennem den tid hvor Evo Morales og hans parti MAS har siddet ved magten, er der sket store forandringer i Bolivia. Fattigdommen er mindsket og de offentlige investeringer er mangedoblet. Imidlertid har man ikke formået at gøre op med den ”ekstraktivistiske” udviklingsmodel, hvor statens indtægter hovedsageligt kommer fra eksport af råstoffer.

Siden 2014 har faldende verdensmarkedspriser på olie, gas og mineraler imidlertid ført til store indtægtstab for staten. Som svar på denne krise har regeringen ønsket at give landbruget, og særligt sojaindustrien, en større rolle i den nationale akkumulationsstrategi. Som led i denne strategi ønsker man at udvide landbrugsarealet ved at rydde skov – især i den østlige del af landet, i det departement der hedder Santa Cruz. Det er i det lys man skal forstå de nuværende skovbrænde og den deraf afledte diskussion om landbrug og den overordnede udviklingsmodel i Bolivia.

På mødet vil der være et oplæg af Jeppe Krommes-Ravnsmed, som er geograf med speciale i bolivianske forhold. Han var bosiddende i Bolivia fra 2006-2011, hvor han studerende miljøvidenskab på universitetet i Santa Cruz.

Mødet afholdes i samarbejde med gruppen Patria Grande i Valby på Høffdingsvej 10, kl. 18.15-20.15

(Foto: Puya Raimondi / CC)